Disclaimer

Lees aandachtig aub.

The Housing Company en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.thehousingcompany.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

The Housing Company en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op de The Housing Company website betrouwbare en regelmatig ge-update vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch The Housing Company, noch Immoview, noch Android en Whise (beheerders van de site en vastgoed software van The Housing Company) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (bezoek, aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

The Housing Company behoudt zich het recht voor om iedereen die zijn e-mailadres communiceren te volgen op sociale netwerken uit te nodigen.

The Housing Company is steeds op zoek naar nieuwe panden om te verkopen en verhuren.
Contacteer ons vrijblijvend voor informatie en advies.

Bel ons op 016 58 52 33 (Rotselaar) - 02 216 42 62 (Brussel)

Contacteer

Probeer een ander beeld